Cartref

This post is also available in: English (English)

“Ar hyn o bryd nid ydym yn gwybod digon am y ffordd y mae canser y prostad yn effeithio ar fywydau dynion ar ôl cael diagnosis a thriniaeth.  Mae angen i ni wybod mwy ar frys er mwyn sicrhau bod pob dyn yn dychwelyd i deimlo mor dda ag oeddent cyn cael diagnosis o ganser y prostad ac am y tro cyntaf dylai’r fenter unigryw hon ein galluogi i ddod o hyd i’r atebion sydd eu hangen arnom”.  Paul Villanti, Cyfarwyddwr Rhaglenni yn Sefydliad Movember 

 

Tîm Bywyd ar ôl Diagnosis o Ganser y Prostad
Tîm Bywyd ar ôl Diagnosis o Ganser y Prostad

 

“Bydd yr astudiaeth gyffrous hon yn ymchwilio i’r ystod lawn o faterion a allai effeithio ar ddyn ar ôl iddo gael diagnosis o ganser y prostad.  Mi fydd hefyd yn edrych a yw dynion o oed, lleoliadau, ethnigrwydd a grwpiau economaidd-gymdeithasol gwahanol yn cael profiadau gwahanol.  Byddwn yn defnyddio’r canlyniadau hyn i sicrhau y gall pob dyn yn y DU gael y cymorth sydd ei angen arnynt, ac yn helpu dynion a’u meddygon i wneud y penderfyniadau gorau am driniaeth a gofal.  Yn y pen draw, ein gobaith yw gwella bywydau dynion â chanser y prostad, a dylai’r ymchwil hwn ein helpu i wneud hynny”.  Dr Sarah Cant, Cyfarwyddwr Polisi a Strategaeth yn Prostate Cancer UK