Grŵp Ymgynghori Gwyddonol Clinigol

This post is also available in: English (English)

Bydd y grŵp hwn yn rhoi gwybodaeth arbenigol ar gyfer dylunio, dehongli, dadansoddi ac adrodd ar astudiaeth, gan weithredu fel cysylltiadau allweddol gyda Grwpiau Cynghori ar y Prostad yn y DU.

Yr Athro Peter Selby (Chadeirydd) – Athro Meddyginiaeth Ganser, Prifysgol Leeds

 • Ms Lisa White – Cynrychiolydd BAUN
 • Yr Athro James Catto – Athro ac Ymgynghorydd Anrhydeddus mewn Llawfeddygaeth Wroleg, Prifysgol Sheffield
 • Mr William (Bill) Cross – Llawfeddyg Wrolegol Ymgynghorol, Ymddiriedolaeth GIG Ysbyty Athrofaol Leeds
 • Yr Athro David Forman – Asiantaeth Rhyngwladol Ymchwil Canser
 • Mr Roger Kockelbergh – Llawfeddyg Wrolegol Ymgynghorol, Ysbyty Cyffredinol Caerlŷr
 • Yr Athro Malcolm Mason – Cadeirydd Grŵp Astudiaethau Clinigol y Prostad NCRI
 • Yr Athro Ellis McCaughan – Athro Gofal Canser, Prifysgol Ulster
 • Yr Athro Linda Sharp – Epidemiolegydd, Cofrestrfa Genedlaethol Canser, Newcastle, PI ar IPCOR
 • Yr Athro Galina Velikova – Athro Oncoleg Seicogymdeithasol, Prifysgol Leeds
 • Yr Athro David Weller – Pennaeth yr Adran Ymarfer Cyffredinol, Arweinydd Rhwydwaith Rhyngwladol Canser a Gofal Sylfaenol Prifysgol Caeredin

Aelodau Blaenorol:

 • Ms Fiona Sexton – Llywydd BAUN